Dział Medyczno-Rehabilitacyjny

Dom Pomocy Społecznej zapewnia swoim mieszkańcom całodobowe, profesjonalne usługi pielęgniarskie, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

Opiekę pielęgniarską sprawuje 7 pielęgniarek doświadczonych w pracy z osobami przewlekle chorymi psychicznie i somatycznie.

Dom współpracuje z lekarzem internistą i psychiatrą oraz jednostkami zewnętrznymi: poradniami specjalistycznymi, szpitalami, apteką, stomatologiem.

Sprawność mieszkańców podnoszona jest poprzez rehabilitację w sali ćwiczeń i w gabinecie hydromasażu, pod nadzorem technika fizjoterapii. Prowadzona jest także rehabilitacja przyłóżkowa.

Sala rehabilitacji medycznej oferuje szeroki zakres usług. W ramach kinezyterapii prowadzone są ćwiczenia: bierne, czynno-bierne, czynne, czynne w odciążeniu, oporowe, pionizacja, ogólnokondycyjne.

Do ćwiczeń zakresu rehabilitacji medycznej używane są: atlas, stopper, rowery, rotory, drabinki, ławeczka, tablica do ćwiczeń manualnych, materace rehabilitacyjne.

Fizykoterapia wykonywana jest poprzez zabiegi jonoforezy, galwanizacji, ultradźwięki, prądy diadynamiczne i interferencyjne.

W nowopowstałym gabinecie hydroterapii oferujemy naszym mieszkańcom kąpiele połączone z masażem wodnym.

Dział medyczno – rehabilitacyjny kierowany jest przez Kierownika Zespołu Pielęgniarek. W jego skład wchodzą:

  • pielęgniarki (6 osób)
  • fizjoterapeuta (1 osoba)

Możliwość komentowania jest wyłączona.