Przepisy prawne

Poniżej znajdą Państwo najważniejsze z punktu widzenia funkcjonowania naszego Domu Pomocy Społecznej dokumenty. Chcemy, aby całe prawo związane z działalnością naszego Domu znalazło się w jednym miejscu tak, aby Państwo mieli do niego jak najlepszy dostęp.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ustawa o pomocy społecznej

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego

Ustawa o finansach publicznych

Rozporządzenie ministra w sprawie DPS

Ustawa o rachunkowości

pdf Wszystkie pliki zapisane są w formacie *.pdf. Aby je obejrzeć należy mieć zainstalowany program Adobe Reader, który można pobrać tutaj.

Możliwość komentowania jest wyłączona.